Sitemizin tasarımı yenilendi görmek için TIKLAYIN.
Tekirdağ Nette
  Tekirdağ'ı sevenler ve özleyenler için ;)

Tekirdağ Nette
FORUM
YEREL BASIN
RESİMLER
VİDEOLAR
FİRMALAR
YEMEK TARİFLERİ
İSLAM VE NAMAZ
OYUN OYNA
TEKİRDAĞ SOHBET
CANLI YAYIN

Tekirdağ'ın İlçeleri
 Çorlu
 Şarköy
 Saray
 Malkara
 Hayrabolu
 Çerkezköy
 Muratlı
 Marmara Ereğlisi
 Ergene
 Kapaklı
 Süleymanpaşa

Tekirdağ Radyoları


Tekirdağ Türküleri

Kabe

Medine

Kuran

Çorlu Hakkında Bilgiler
DOĞAL YAPI:

Tekirdağ iline 38 km uzaklıkta olan Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya’nın merkezi bir yerinde, plato yüzeyinin üzerindeki düzlükte yer alır. Doğudan Silivri, Muratlı ve Lüleburgaz  ilçeleri ile çevrilidir. Güney de ise; Marmara Denizi ve Marmara Ereğlisi bulunmaktadır, Yüzölçümü 899 km2’dir.

Çorlu’nun denizden yüksekliği 193 m’dir. Yıldız Dağlarının uzantısı halinde sokulan sırtlar, Çorlu’nun en yüksek kesimini oluşturur. Çorlu arazisinin büyük bölümü Ergene havzası içinde yer alır. Çorlu Yıldız (Istranca) Dağlarından aşınan ve akarsulardan sürüklenen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir. Ayrıca bu bölge, Ergene Havzası ile Marmara kıyı şeridi arasındaki su bölümünün ayırım sınırıdır.

Çorlu’da en fazla ince elemanlardan meydana gelen orman toprağı ile karışık kırmızı-kahverengi topraklar yaygındır. Kalınlığı yer yer 30-40 cm’yi bulan bu topraklar son derece verimlidir. Eski tarihi belgelerde ormanlarla kaplı olan Ergene Havzası tarih boyunca gelen istilalar sırasında tahrip edilmiş, yakacak ve tarla  olarak kullanılmak maksadıyla yok edilmiştir.

Ergene Çay’ı ,Çorlu ‘nun 12 km. kuzeyinden geçer. Ergene, Meriç nehrinin önemli bir koludur. Çorlu ilçesinden Ergene çayı, Muratlı yakınlarından Çorlu deresini de alarak batıdan Meriç nehrine ulaşır.

İlçenin sahip olduğu toprakların çok büyük bir kısmı ( 702.290 dekarı ) işlenen arazidir.

Çorlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri altındadır. Kuzeyden inen soğuk hava kütleleri ile güneyden, Akdeniz ve Ege’den gelen nemli-ılık hava akımları bölge iklim yapısını etkiler. Kış ayları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı 571 milimetredir.

TARİH

Çorlu, tarihin çeşitli dönemlerinde Makedonya, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. Zaman zaman Hun, Avar ve Peçenek akınlarına da maruz kalmıştır. Ayrıca İstanbul üzerine çeşitli seferler düzenleyen Arap ordularının istilasına da uğramıştır.

Ortaçağda burada Bizans’ı korumak için kullanılan Thzolous (Trizallum) kale kentinin bulunması İstanbul yolu üzerinde yer alan Çorlu’ya askeri bir önem kazandırmıştır

Çorlu’nun adı ile çok değişik ifadeler mevcuttur. Eski atlaslarda şehrin adı Thzolous, Trizallum şeklinde geçmektedir. Bizans döneminde peyniri meşhur olduğu için Peynir Kasabası anlamında “Tribiton” adı verilmekte, bazı eserlerde “Sirello” şeklinde geçmektedir. Halk arasında Çorlu adının, çorak, işe yaramaz anlamındaki “Çor” veya “ Çur ” ’dan kaynaklandığı, şehrin Türkler tarafından alınışı sırasında zorluklarla karşılaşıldığından zor kelimesine benzetme yapılarak “Çor “ ‘dan geldiği ifade edilmektedir.

Çor veya Çur terimi eski Türk boylarında yüksek bir rütbe veya unvan olarak kullanılmaktaydı. Çor veya Çur’dan Çorlu şehrinin adı çıkmıştır.

Çorlu 1357’de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Süleyman Paşa ve Orhan Gazi’nin ölümleri üzerine tekrar Bizans egemenliğine geçen Çorlu, 1361’de kesin olarak Türklerin hakimiyetine girmiştir.

Çorlu, imparatorluk döneminde ilk defa II. Beyazıt ile oğlu Şehzade Selim ( Yavuz ) arasında geçen baba – oğul savaşında yer almıştır. Şehzade Selim ile II. Beyazıt Çorlu yakınlarındaki Uğraşdere’de karşılaşmış ve Şehzade Selim babasının kuvvetleri önünde yenilmiştir.

1512’ de tahtını oğluna bırakan 2. Beyazıt, Dimetoka Sarayı’na giderken Çorlu Konağı’nda ölmüş. Daha sonra Yavuz Sultan Selim de İstanbul’dan Edirne’ye giderken 21 Eylül 1520’ de aynı topraklarda ölmüştür.

Eylül 1676’da ise Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Çorlu ile Karıştıran arasındaki Karabiber Çiftliği’nde vefat etmiştir.

Çorlu, 18. yüzyılda Kırım’dan uzaklaştırılan hanzadelerin ve Girayların sürgün yerlerinden biri olmuştur.

Çorlu 1876’da geçici olarak Rusların eline düştü.  1912 – 1913 Balkan savaşlarının I. devresinde Osmanlı Doğu Ordusu Kumandanlığı karargahı Çorlu’da idi. 5 – 6 Aralık 1912 Balkan Savaşı’nda Bulgarların eline geçti. Balkan savaşlarının II. devresinde Edirne’ye doğru ilerleyen Türk Ordusu tarafından 15 Temmuz 1913’de kurtarıldı.

Çorlu 25 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğradı. 15 Ekim 1922’de Türk Jandarma Kuvvetleri tarafından bu işgalden kurtarıldı.

Çorlu halen, savunma bakımından önemli bir garnizon olma özelliğini devam ettirmektedir.

TARİHİ KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DEĞERLER

Çorlu Trakya’nın merkezi kesiminde bulunur. Dolayısıyla Trak göçleriyle birlikte yerleşmeye açıldığı şüphesizdir.

Çorlu’da bulunan başlıca tarihi eserler:

Çorlu Kalesi: Orta çağdan kalma bir kaledir. Bizanslılar döneminde yapılmıştır. İstanbul’a giden yol üzerinde en büyük engeli teşkil ettiğinden sık sık kuşatmalara maruz kalmıştır. l. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılan kale yıktırıldığından askeri önemi kalmamıştır. Çorlu’nun kuzeyinde yer alan bu kaleden bazı sur kalıntıları ayaktadır.

Süleymaniye Camii : Çorlu’da en önemli tarihi eser Süleymaniye Camii’dir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521’de yaptırılmıştır. Caminin mimarı Acem İsa’dır. Ana mekan tek kubbeli, cemaat mahfeli ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. İlk yapıldığında 22 odalı medresesi de bulunan bu camii, Camii Kebir adıyla da anılmaktadır.

Fatih Camii: Fatih devri mimarı eseri olduğu bilinmesine karşılık, yapılış tarihine ait kesin bilgiler yoktur. Caminin hemen yanında Fatih Çeşmesi diye adlandırılan ve Fatih devrinin mimari özelliklerini taşıyan bir çeşme vardır.

İDARİ YAPI ve NÜFUS

Çorlu 1830’da Rumeli Beylerbeyliği kaldırılıp, Edirne vilayeti kurulunca, Çorlu bu vilayetin Tekirdağ sancağına bağlı bir kazası haline getirildi. 1870’te vilayetler örgütünün ıslahı sırasında durumunu olduğu gibi korudu.

Çorlu ilçesi, idari yönden 12 mahalle ( Hatip, Hıdır Ağa, Nusratiye, Kazımiye, Reşadiye, Muhittin, Sağlık, Silahtar  Ağa, Cemaliye, Şeyh Sinan, Camiatik, Kemalettin.),

5 belde (Ulaş, Velimeşe, Marmaracık, Misinli, Yenice ), 17 köyden oluşmaktadır.

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı, bunu izleyen Balkan ve l. Dünya Savaşlarında, elden çıkan topraklardan başlayan göçler, Çorlu’nun nüfus ve yerleşme yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. 1934’de Romanya ile anlaşılarak 50.000’ e yakın Türk, ülkeye getirilmiştir. Çorlu’da bir mahalle “Reşadiye Mahallesi” bu göçmenlerin yerleşmeleri için ayrılmıştır. Yine 1989 – 1990 yıllarında Bulgaristan’da yerlerinden oynatılan soydaşlarımızdan yaklaşık 15 bini Çorlu’ya yerleşmiştir.

Çorlu’da şehirleşme 1970’lerden itibaren hız kazanmıştır. Çorlu özellikle 1990 sonrası, hızla artan bir sanayi ile Türkiye’de en fazla göç alan yerlerden biri haline gelmiştir.

Yıllar itibariyle ilçe nüfusunun gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YILLAR TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM NÜFUSA ORANI (%) NÜFUS YOĞUNLUĞU
ŞEHİR KÖY
1980 NÜFUS 77.921 47.086 30.835 60,42 39,58 69
1985 NÜFUS 89,124 59.107 30.017 66,32 33,68 79
ARTIŞ HIZI (‰) 26,87 45,47 -5,37      
1990 NÜFUS 104.303 74.681 29.622 71,60 28,40 110
ARTIŞ HIZI (‰) 31,45 46,77 -2,65      
2000 NÜFUS 179.033 141.525 37.508 79,05 20,95 199
ARTIŞ HIZI (‰) 54,01 63,91 23,60      


ÇORLU OKUL-ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ


OKUL TÜRLERİ OKUL SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI
Bağımsız Anaokulu 1 2 30
Anasınıfı 35 51 907
İlköğretim Okulu 45 734 24280
Lise 3 95 2042
Anadolu Lisesi 1 39 917
Endüstri Meslek Lisesi 1 69 1280
Teknik Lise 1 - 76
Kız Meslek Lisesi 1 28 451
Anadolu Meslek Lisesi 1 15 145
Ticaret Meslek Lisesi 1 28 1526
İmam Hatip Lisesi 1 7 59
Çok Programlı Lise 2 11 132
Özel Lise 1 19 99
Dershane 7 - -
Muh.Kurs 6 - -
M.T.S.K. 7 - -
Yurtlar 4 - -

MAHALLİ İDARELER

Çorlu İlçesinin biri ilçe merkezi, beş belde (Ulaş, Velimese, Marmaracak, Misinli, Yenice) olmak üzere altı belediye teşkilatı vardır.

EĞİTİM – KÜLTÜR :

Çorlu ilçesinde ilk ortaokul 1939-1940, ilk lise ise 1959 yılında, Endüstri Meslek Lisesi ise 1969-1970 yılında, Çorlu Kız Meslek Lisesi ise 1945-1946 yılında açılan Akşam Kız Sanat Okulunu da bünyesine alarak 1959 yılında öğretime başlamıştır. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi ise 1973 yılında faaliyete geçerek Çorlu ilçesinin yaygın eğitim faaliyetlerine yönelik mesleki ve genel bilgi kursları, sosyal ve kültürel kurslar açmaktadır.

Çorlulu ev hanımlarının çabası ve birleşmeleri ile Çorlu Şucaattın İlkokulunun bahçesinde hizmet vermeye başlayan Halk Kütüphanesi bugün yeni binasında okuyuculara hizmet vermektedir.  Kütüphanede toplam 12.945 kitap bulunmaktadır.

Çorlu’da Belediye Sarayında 300 kişilik bir tiyatro salonu ayrıca Çorlu Belediyesi’nin yaptırmakta olduğu bir antik tiyatro inşaatı sürmektedir. Bunların yanında okul ve diğer kurumlara ait salonlar ile kültür-sanat ve sosyal faaliyetler yoğunluk kazanmaktadır.

Çorlu, Tekirdağ ilçeleri içinde okur yazar oranı % 98’lik oran ile ilk sıraları. Ayrıca yüksek okul ve fakülte bitirenlerin oranı %4,34’tür.

İlçede bugün 36 anasınıfı, 45 ilköğretim, 13 lise ve dengi okulun yanı sıra Trakya Üniversitesine bağlı Çorlu Mühendislik Fakültesi ile bir Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.Ayrıca Trakya’nın en fazla özel okuluna sahip olan yer yine Çorlu ilçesidir.

İlçede 5 genel lise, 1 Anadolu Lisesi (Mehmet Akif Anadolu Lisesi) , 1 Meslek Lisesi (M.Rüştü Uzel End. Meslek Lisesi ) 1 Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Lisesi ,1 İmam Hatip Lisesi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 7 Özel Dershane, 7 Bilgisayar Kursu, 9 Sürücü Kursu 4 İngilizce, 1 adet Stilistlik kursu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin barınacağı 4 öğrenci yurdu da bulunmaktadır.

Çorlu ilçesinde ilköğretimde 24.906, liselerde ise 7.390 öğrenci eğitim görmektedir. İlçede toplam 1157 öğretmen görev yapmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ:

Çorlu, sosyal-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksekliği Sağlık hizmetleri veren kurumlarının çokluğunu sağlamıştır. Çorlu’da başlıca sağlık kuruluşları : Devlet Hastanesi, Askeri Hastane, Verem Savaş Dispanseri, Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri, Vatan Hastanesi (özel), Şifa Hastanesi (özel) ve 13 Sağlık Ocağı bulunmaktadır.

1965 yılında 50 yataklı Doğum Evi olarak faaliyete geçen Çorlu Devlet Hastanesi yapılan ek bina ile 200 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Diğer taraftan 250 yataklı Sigorta Hastanesi inşaatı sürmektedir.

EKONOMİK DURUM:

Çorlu ilçesi, tarım alanlarının genişliği ve tarım çiftliklerinin çokluğu ile dikkati çekmektedir. İlçemizin toplam arazi 94.000 hektardır. Bu arazinin 655.205 dekarı (%68.97) işlenen tarım arazisi, 294.795 dekarı ( % 31.03 ) tarım dışı arazi 34.268  dekarıda çayır, mera arazisidir. Tarla arazisinde en yaygın ekilişe yapılan bitkisel ürünler buğday, ayçiçeği, arpa, karpuzdur. Buğday 40.500 hektar, Ayçiçeği 18.500 hektar, Arpa 4.500 hektar alanda ekilmekte olup; buğday üretimi 194.400 ton, Ayçiçeği üretimi 30.600 ton, Arpa üretimi 37.000 civarındadır. Ayrıca Karpuz üretimi yaygın bulunmaktadır. İlçede tarımda kullanılan 2660 traktör, 155 adet biçer döver bulunmaktadır. Traktör başına düşen arazi miktarı 264 dekardır.

Tarımsal üretimin önemli bir kolunu oluşturan hayvancılık, ise İlçemiz çiftçilerin ikinci önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. İlçemizde 3.623 adet dana-buzağı, 4.427 adet inek, 2 adet boğa olmak üzere toplam büyük baş hayvan mevcudu 8.052 adettir. Küçük baş hayvan mevcudu ise 14.100 adet koyun 500 adet keçi olmak üzere toplam 14.600 adettir.

SANAYİ:

Çorlu ilçesi, Tekirdağ ilindeki sanayileşmenin en hızlı geliştiği bir bölgedir. DPT verilerine göre ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından Çorlu İlçesi, Türkiye’de 16’ncı sırada yer almaktadır.

İlçemizde iki adet küçük sanayi sitesi mevcut olan Çorlu’nun E-5 karayolu, İstanbul kısmında kurulan 486 iş yeri bulunan yeni sanayi sitesinde 6-7 bin civarında kişinin çalıştığı temel atma işleri devam eden ikinci etap 650 işyerinin daha hizmete girmesiyle toplam 15.000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Ayrıca  sitede idare binası, toplantı ve düğün salonu, Çıraklık Eğitim Okulu (16 derslik uygulama atölyesi) ,iki adet banka şubesi, acenta blokları ve camii gibi soyal tesisler mevcuttur.

Çorlu’da toplam 454 sanayi kuruluşu bulunmakta olup, tekstil, boyama fabrikalarının işgücü bakımından ezici bir çoğunlukla ilk sırayı almaktadır. D-100 Edirne yolu Çerkezköy özellikle TEM bağlantısının olduğu alanda ve Türkgücü köyü yolu civarında tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Ikinci sırada toplam 3.567 çalışanı ile deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları gelmektedir. Ayrıca kürk-süet üretiminin Türkiye’deki merkezi Çorlu’dur.1038 çalışanı ve %3.44 iş gücü payı ile üçüncü sırayı alan ayçiçeği yağı ve margarin sanayi dalı halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları ,un fabrikaları ve elektronik fabrikalar içinde geçerlidir.

Velimeşe ile Karamehmet köyü arasında ikibin dönümlük bir arazi üzerine kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde 150 fabrika ve 25.000 kişiye istihdam sağlanacaktır.

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiyenin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnamelerinde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307 ( 1891 ) Edirne Vilayeti Salnamesinde Oda, Ticaret, Ziraat ve Sınaat odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre oda yöneticileri; Reis Şakir Bey, Azalar; Hasan Efendi, Garemet Efendi, Yanoko Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur.

Kasım 1997’de 11 melek Grubu olan Odanın 3580 üyesi bulunmaktadır.

ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1996 tarihinde kurulmuş 132 hektardan oluşmaktadır. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 150 parsel mevcuttur. Bu parseller üzerinde 107 fabrika faaliyet göstermektedir. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 2 tane arıtma tesisi mevcuttur. 

ULAŞIM: 

Arazinin düz olması kara ve demir yolu ulaşımına büyük kolaylık sağlamaktadır. İlk çağlardan beri yoğun biçimde kullanılan İstanbul-Edirne (D-100) karayolu hala işlek bir şekilde kullanılmaktadır.

1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı sağlanan TEM otoyolunun hizmete girmesiyle İstanbul-Çorlu arası oldukça kısalmıştır.

D.D.Y.ÇORLU TREN İSTASYONU

1870 yılında Avusturyalılar tarfından inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar Fransız Demiryolu Şirketi tarafından işletilen yol bu tarihten itibaren T.C.D.D.Y. işletmesine geçmiştir.

İstanbul-Edirne demiryolunun inşaatına 1869’da başlanmış: yol 1888 yılında sefere açılmıştır. Bütün Trakya’yı katederek İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun Çorlu sınırlarında kalan uzunluğu 20 km’dir.

8 Ağustos 1998 günü açılışı yapılan Çorlu Sivil Hava Alanı, Atatürk Hava Limanı’nın yükünü oldukça hafifletmeyi amaçlamıştır.

TURİZM:

Çorlu ilçesinin tarih öncesi ve tarih çağlarına ait dönemleri incelendiğinde önemli bazı tarih eserlerinin bulunmasına rağmen kültür-tabiat ve tarih varlık ve eserlerinin pek fazla olmadığı görülmektedir.

İlçe D-100 İstanbul-Edirne Avrupa yolunun üzerinde olması ve yine İstanbul-Avrupa Tren yolunun hemen yanından geçmesi, Çorlu Sivil Havaalanın açılması kısacası transitler geçiş noktasında olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri sayılabilir. Ayrıca ilçede sanayinin son derece ileri bir noktada olması bu hareketliliği önemli derecede arttırmıştır.

Çorlu’da her yıl Ağustos ayının ikinci haftasında Çorlu Kültür ve Sanat Festivali (Toplu sünnet şöleni, Kent Fuarı ve Festivali), Eylül ayının II. haftasında Trakya Tarım Fuarı düzenlenmektedir.

Mesire yerlerinden en önemlisi Çorlu Orman Korusu olup İstanbul-Edirne (D-100) karayolu üzerinde olup Çorlu ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır.


Kaynak:Tekirdağ Valiliği
www.tekirdag.gov.tr


Oyun
Forum
Firma
Sohbet
Haber
İslam
Resim
Video
Yandex.Metrica haberler

Copyright © 2010-2015 TekirdagNette.com